VEM ÄR JAG?Behöver du öva din krisgrupp/POSOM i krishantering? Jag har många års erfarenhet av utbildning i krishantering och krisstöd för individer, grupper och organisationer. Jag är sjuksköterska och vårdlärare och har de senaste 15 åren arbetat som utbildare på Räddningsverket. Sedan 2009 bedriver jag verksamhet i egen firma och arbetar nu även som jobbcoach.
Jag har gedigen utbildning i bland annat stress- och krishantering, stabsmetodik, krisledning och sjukvård. Jag är certifierad UGL-handledare och samtalsledare.

Läs mer om Ingrid Tordling

ERBJUDER UTBILDNING I KRISHANTERING
KRISLEDNING
Det är viktigt att varje organisation förstår vikten av och har en förberedd organisation för kriser. Jag kan hjälpa er organisera och öva krisledningen samt utveckla era krisplaner.
POSOM
De flesta kommuner har en POSOM-grupp. Jag har under många år utbildat dessa grupper och erbjuder nu skräddarsydda utbildningar och övningar för både lednings- och stöd/resurspersoner.
KAMRATSTÖD
Kamraterna är oftast de närmaste att agera vid en kris eller olycka. Jag ger er kunskap om stress- och krisreaktioner, krisens olika förlopp och tränar er i kamratstöd. Mer om kamratstöd
AVLASTANDE SAMTAL
Det är viktigt att varje organisation har en förberedd organisation för att ta hand om sina medarbetare. Jag utbildar och övar i avlastande samtal, ett strukturerat sätt att hjälpa både individer och grupper i att bearbeta svåra händelser.
FÖRSTA HJÄLPEN
Livsfarligt läge, andning, blödning, chock, förgiftning, brännskador, mfl tillstånd
HJÄRT- LUNGRÄDDNING FÖR BARN OCH VUXNA
HLR enligt riktlinjer för Svenska rådet för hjärt-lung-räddning
Kontakta mig för ytterligare information -
jag skräddarsyr utbildning efter Era behov!Firma Ingrid Tordling
Mobil: 073-6591830
Adress: Bergstigen 12, 16933 Solna
E-post: ingrid.tordling@bredband.net
Innehar F-Skattesedel
Copyright © 2009 Ingrid Tordling